Parvadataji

Pakalpojuma princips ir vienkaršs:

Klients atstaj savu pieprasijumu, kas tiek izspelets starp ligumsledzejiem caur izsoles sistemu.
Ligumsledzejs, kurš uzvarejis pieprasijumu, maksa pakalpojumu par nelielu komisijas naudu procentos no darijuma veida.

Pakalpojums lauj ligumsledzejiem neatkarigi izveleties interesantus jautajumus, piedavat tos
Vinu cenu piedavajumus un plano savu darba grafiku, neatkapjoties no datora.
 
Mes aicinam uz sadarbibu

Precu parvadašanai un specialas iekartas nomai mes aicinam transporta uznemumus, logistikas pakalpojumus un kurjeru pakalpojumus sadarboties.
Pakalpojumu priekšrocibas transporta uznemumiem:

    
Jaunie piegades pasutijumi katru dienu
    
Automatiska pazinojumu sistema jauniem pasutijumiem
    
Samazinat izmaksas
    
Darba plusmas optimizacija
    
Parvadataju vertešanas sistema